Bijbelleerhuis | In de leerschool van de Psalmen

Opgelet: Omwile van de coronamaatregelen vinden de bijbelleerhuizen niet fysiek plaats. Wie toch graag weet wat er deze maand besproken zou worden, kan het hier nalezen.

Ook dit jaar wordt in alle Vlaamse bisdommen een Bijbels Leerhuis georganiseerd. Pastorale eenheden werken hiervoor samen met CCV. Het Leerhuis is een traject van Bijbelse geloofsverdieping en loopt over negen of tien avonden van september tot juni. We verdiepen ons tijdens deze editie in de Psalmen.

Het Leerhuis richt zich tot al wie interesse heeft en bereid is gedurende een jaar in een leergroep op weg te gaan. Misschien voel je je aangesproken omdat

  • je anders zelden of nooit in de Bijbel leest.
  • je wil weten hoe de Bijbel vandaag actueel kan zijn.
  • je al vertrouwd bent met de psalmen maar nog meer inzicht zoekt.
  • je als gelovige wil herbronnen.
  • je voelt dat een engagement in de parochie niet kan zonder Bijbelse grondslag.

Een boek

De psalmen vormen in de Bijbel een bijzondere verzameling van 150 gebeden. De grote thema’s uit de geschiedenis van God met Zijn volk komen er aan bod. Ook wordt er in alle menselijke toonaarden gezongen: er is plaats voor vreugde en verdriet, voor hoop en teleurstelling. Het Boek van de Psalmen is tenslotte ook het meest gebruikte van alle Bijbelse geschriften. Dat heeft te maken met het feit dat het een liturgisch boek is, bedoeld voor het gebed en de eredienst in en rond de joodse tempel en de synagoge. Jezus moet de psalmen uit het hoofd gekend hebben, er voortdurend mee gebeden hebben en er zijn eigen roeping mee verstaan hebben. Van meet af aan zijn de psalmen dan ook de grondstof voor het christelijk gebed.

Een selectie

Bij de keuze van de psalmen voor de verschillende bijeenkomsten is gezocht de belangrijkste psalmgenres aan bod te laten komen. Elke psalm resoneert bovendien met wat de liturgie viert in de periode dat de bijeenkomst plaatsvindt.

Een tocht

We gaan dus stap voor stap de wereld van de psalmen in en komen zo thuis in het Bijbels Godsgeloof. Dat is niet iets om alleen te doen, maar met tochtgenoten, een jaar lang. Welkom dus!

Werkwijze

Elke maand staat één psalm centraal. We maken tijd om de psalmtekst te laten spreken en zoeken uit wat hij vandaag voor ons nog kan betekenen. Na een eerste uitwisseling brengt de groepsbegeleider achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de context waarin de psalm tot stand is gekomen. Daarna verkennen we in gesprek welk licht deze psalm werpt op onze eigen geloofsweg. We sluiten elke sessie af met een moment van gebed.

Elke deelnemer krijgt een werkmap en een voor de gelegenheid uitgegeven Psalmboekje in pocketformaat.

Waar en wanneer?

In het vicariaat Brussel wordt dit Leerhuis georganiseerd in Laken, Ganshoren, Jette, Oudergem, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht. Concrete plaatsen en data vind je hier.