Gebedsmeditatie 34e zondag A jaar – Christus Koning

Hier toegang tot de podcast. Evangelie: Mt. 25, 31-46 Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij U, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle…

Lire Plus