Bisschop Jean Kockerols: ‘Iemand doden in naam van God kan niet!’

Vanmiddag heeft Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, een delegatie van de Federatie van Moskeeën van Brussel ontmoet in de Brusselse kathedraal.

Vanmiddag heeft Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel, een delegatie van de Federatie van Moskeeën van Brussel ontmoet in de Brusselse kathedraal ©Tommy Scholtes

De recente tragische evenementen in Frankrijk hebben veel opschudding veroorzaakt binnen de geloofsgemeenschappen, ongeacht hun geloofsovertuiging. Om hun medeleven en solidariteit met de katholieke gemeenschap over te maken hebben vertegenwoordigers van de Federatie van de Moskeeën van Brussel vanmiddag om 13 uur met mgr. Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, ontmoet in Sint-Michiels- en-Sint-Goedelekathedraal. Na afloop legde mgr. Kockerols de hierna volgende korte verklaring af.

Iemand doden in naam van God kan niet!
Wij geloven in een God van het leven, een God wiens mooiste schepping de mens is.
Wat de motieven ook mogen zijn, doden in naam van God kan niet!

De afgelopen dagen hebben we in Frankrijk de meest gruwelijke daden zien gebeuren.
Het maatschappelijk middenveld is diep geschokt. De autoriteiten reageren. Maar ook religieuze leiders moeten reageren, resoluut en helder, en samen. Ik dank mijn vrienden van de Federatie van Brusselse Moskeeën voor het nemen van het initiatief voor deze ontmoeting.

Christenen en moslims willen samen opnieuw bevestigen dat ze elkaar willen respecteren. De kern van onze houding is respect voor de andere, voor zijn menselijkheid, zijn unieke waardigheid, ongeacht onze verschillen.

Christenen en moslims willen samen opnieuw bevestigen dat ze elkaar willen ontmoeten. Die ontmoeting is noodzakelijk om elkaar beter te leren kennen, om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren.

Christenen en moslims willen samen hun verlangen herbevestigen om verantwoordelijk te zijn in de stad en in de wereld, ons gemeenschappelijke huis, om burgers te zijn die werken aan het geluk van iedereen, in vrede en voor vrede.
‘In naam van God verklaren we samen te kiezen voor een cultuur van de dialoog als te volgen weg, voor een samenwerking tussen onze gemeenschappen als gedragslijn en voor wederzijdse kennis als methode.’
Iemand doden in naam van God kan niet!
De vrede van God zij met u! Salaam aleikum!

+ Jean Kockerols, hulpbisschop voor Brussel