Gebed bij de kribbe

 
 

(Deze tekst werd oorspronkelijk in het Frans gemaakt door de CIPL (Commision Interdiocésaine francophone de Pastorale Liturgique) en vertaald door de Dienst Verkondigen en Vieren van het vicariaat
Brussel. Je kan de tekst in PDF hier downloaden) 

Het evangelie lezen

In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op
weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. (Lc 2, 1-7)

We kunnen in stilte een kaars aansteken of even van gedachten wisselen met onze naasten.

 

Zingende engelen gemaakt door © Alain Hubinont

Zingende engelen gemaakt door © Alain Hubinont

De vreugde van Kerstmis uitzingen

Kom laten wij aanbidden,
kom laten wij aanbidden,
kom laten wij aanbidden,
die koning.

De os en de ezel © Alain Hubinont

De os en de ezel © Alain Hubinont
 

En de herders?

Waarom zijn zij daar? Wat vertellen hun gezichten? Angst? Vreugde? Verrukking?
Ook voor hen had de engel van God een boodschap: ‘Ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij
is de Messias, de Heer.’ En dus zijn ze gekomen, het is feest in hun hart: zij zijn de schitterende getuigen van de liefde van God.
De os en de ezel zijn er om ons te interpelleren: zij zijn er al om Jezus te bewonderen. En jij? Zal jij er binnenkort ook zijn? Ook de engelen interpelleren ons: zij bezingen uit volle borst Gods
wonderen. En jij? Zal jij er ook zijn om Gods lof te zingen?

(c) Pixabay

(c) Pixabay
 

Teken een kerststal en hang ze aan je raam. Verlicht je huis om de vreugde van Kerstmis te delen.

Wil je zelf iets maken? Bekijk dan deze video over hoe je een « santon » maakt (kleine Provençaalse kerstiguurtjes). 

 

Maak je eigen santon.