Gebedsmeditatie 2de zondag advent B-jaar

Evangelie: Mc. 1, 1-8
Maakt de paden van de Heer recht.

Hier luister naar.

Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden.

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
zie, ik zend mijn bode voor u uit,
die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;
hij preekte een doopsel van bekering
tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem
trokken naar hem uit,
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Johannes ging gekleed in kameelhaar
met een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij preekte:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bezoek de pagina van Kerknet voor meer meditaties