Het kerstverhaal | een sfeervol kijk- en luisterspel

Het kerstverhaal : een sfeervol kijk- en luisterspel

Weldra is het Kerstmis. Van het kerstverhaal maakte Catechesehuis een audiovisuele evocatie: een gevarieerde afwisseling van woord, muziek en beeld. Het verhaal wordt gebracht door twee vertellers: geen acteurs, geen predikanten, maar mensen die zich uitdrukken in een gewone, begrijpelijke en klare taal.
Het verhaal begint in het Oude Testament met de profeten die de komst van de Messias voorspellen en eindigt met de profetische woorden van Simeon in de tempel.
Deze presentatie is bedoeld voor jong en oud, vanaf de lagere school tot het woonzorgcentrum. Ze is bruikbaar in parochiecatechese, tijdens godsdienstlessen of bezinningsmomenten op school, in jeugdverenigingen of in familieverband. Ze kan ook dienst bewijzen tijdens kerstvieringen van volwassenverenigingen en in woon- en zorgcentra. Deze voorstelling kan tijdens de kerstperiode ook worden ingepast in vieringen van parochie of pastorale eenheid.

Het is een sfeervol kijk- en luisterspel (23 minuten) dat kan bekeken en gratis gedownload worden hier.